本网站使用饼干,标签和跟踪设置来存储信息,帮助您提供最好的浏览体验。 忽略这个警告
作者:
朱迪特Kádárné Fülöp 布达佩斯1021,布达佩斯út 27。匈牙利

搜索Judit的其他论文Kádárné Fülöp in
当前站点
谷歌学者
PubMed
关闭
开放获取

Osszefoglalo。一个tanulmány bemutatja az OECD kutatási és oktatáspolitikai tevékenységét A kezdetekt34l napjainkig。Elvezet a CERI megalakulásától az INES项目keretében létrehozott oktatási indikátorrendszer fejlődési fázisain át az OECD által szervezett nagy mérési programokig。Betekintést nyújt a különböző OECD-programokban történő magyar részvételről。Befejezésül felteszi a kérdést, hogy volt-e, van-e haszna a magyar oktatásügynek az OECD oktatással kapcsolatos tevékenységeiben való részvételből。Megállapítja, hogy az OECD tevékenysége sokféleképpen hat az oktatáspolitikára。Egyrészt adatokat szolgáltat az egyes országokban folyó oktatáspolitikák elemzéséhez és összehasonlításához, másrészt eszköz az oktatási rendszer lényegi kérdéseit érintő társadalmi és oktatáspolitikai viták tárgyszerűbbé tételéhez és depolitizálásához。

总结。本文概述了经合组织在教育方面的政策相关活动从开始到最近的发展。早期的CERI项目旨在通过审查经合组织国家的良好做法,为教育系统最紧迫的问题找到解决方案。应各国的要求,国际教育系统方案于1980年代末设立,其目的是拟订一个指标体系,说明教育制度的主要特点,并评价教育政策。结果表明,通过标准化国际教育统计数据和开发新的数据来源,如PISA、TALIS和PIAAC,经合组织已经建立了最大的教育政策分析数据库。与经合发组织参加国的专家网络合作,可以在国家内部和国家之间就教育问题展开有意义的辩论。经合组织与政策制定者一起,帮助各国确定系统性教育问题,并学会在讨论和制定教育政策时使用统计证据。

 • 1

  Balazs E。,Kocsis M. & Vágó I. (2010)Jelentés a közoktatásról。布达佩斯,Oktatáskutató és fejleszt布达佩斯Intézet。

 • 2

  Balázsi I. & Vadász c .;(2019)塔利斯2018年。Osszefoglalo jelentes.布达佩斯,Oktatási Hivatal。https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/talis/TALIS_jelentes_2018.pdf

 • 3.

  Bengtsson, J.(2008)经合组织的教育研究和创新中心- 1968年至2008年。Előadás, az OECD/CERI《21世纪的学习:研究、创新和政策》című nemzetközi konferenciáján。40601796. pdf OECD.org

 • 4

  Ferge z。(1976)Az iskolarendszer és Az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága。布达佩斯,Akadémiai Kiadó。

 • 5

  Halász G. &兰纳特J. (1997, 2000, 2003, 2006, 2009, szerk.)Jelentés a közoktatásról 1997, 2000, 2003, 2006, 2009.布达佩斯。OKI, később Oktatáskutató és fejlesztyuri Intézet。

 • 6

  Husén, T.(1967,版。)国际数学成就研究“,.斯德哥尔摩,Almqvist @ Wiksell。

 • 7

  Imre A.(2003年,版。)Jelzések az oktatásról.布达佩斯,Országos Közoktatási Intézet。

 • 8

  Imre a . (2005) Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a középfokú iskolákban。作者:Imre A. (ed.)A középfokú oktatás nemzetközi tükörben.布达佩斯,Országos Közoktatási Intézet。

 • 9

  Imre A.(2005年版)A középfokú oktatás nemzetközi tükörben.布达佩斯,Országos Közoktatási Intézet。

 • 10

  Imre A. & Ostorics L. (2021) Kiemelt OECD-programok és magyarországi tapasztalatai。教育,卷,30。4号。654 - 670页。

 • 11

  Kádárné Fülöp朱迪特(2016)匈牙利的教育:事实和数据.布达佩斯,Oktatási Hivatal。

 • 12

  Korintus M, Villányi Gy。,Mátay K. & Badics T. (2004)Gyermekeink gondozása, nevelése。Magyarországi háttértanulmány az OECD A kisgyermekkori nevelés és gondozás szakmapolitikájának tematikus vizsgálata c. programjához。布达佩斯,科维努斯Kiadó。

 • 13

  兰内特·j·霍尔布É。(2020) Jó pap holtig tanul, avy a PIAAC felnjctt írásbeliség vizsgálat tanulságai。In: Kolosi T., Szelényi I., Tóth I. György (eds)Társadalmi Riport 2020.布达佩斯,TÁRKI Zrt。221 - 243页。

 • 14

  默里,T.斯科特,基尔施,欧文S.,詹金斯,林恩B.(1998年,编)经合组织国家的成人识字率:关于第一次国际成人识字率调查的技术报告。美国教育部。

 • 15

  Nemeth深圳。& Raffay E. (2018, eds) fejleszthettig -e a tanulók kreativitása a mai magyar iskolákban?Pécsi Tudományegyetem Művészeti卡尔。https://www.t-tudok.hu/kreativ-partnerseg-matematika-pilot-program-bemutato/mobile/index.html#p=8[Letoltve: 2021。07.14。)

 • 16

  经合组织(1993)教育概览.巴黎,经合组织。

 • 17

  经合组织(2001)生活的知识和技能:PISA 2000的第一个结果.巴黎,经合组织。

 • 18

  经合组织(2003)完成终身学习的基础。高中学校调查。巴黎,经合组织。

 • 19

  经合组织(2004)国际比较教育统计手册:概念、标准、定义和分类。巴黎,经合组织。

 • 20.

  经合组织(2004)高等教育质量与认可:跨界挑战.巴黎,经合组织出版社。https://doi.org/10.1787/9789264015104-en

 • 21

  经合组织(2004)幼儿教育和护理政策。匈牙利国家情况说明。一个kisgyermekkori nevelés és gondozás irányelvei。Magyarorszagi Orszagjelentes.Az OECD kisgyermekkori nevelés és gondozás szakmapolitikájának tematikus vizsgálata c. programjához。福特。艾迪生莫妮卡。布达佩斯,科维努斯Kiadó, 2005。

 • 22

  经合组织(2017)LSO: INES关于学习的劳动力市场、经济和社会成果的网络。https://www.oecd.org/education/LSO%20brochure%20February%202017.pdf[Letoltve: 2021。11.26岁。)

 • 23

  经济合作与发展组织(2006)开始强势II:幼儿教育和护理。巴黎,经合组织。

 • 24

  经合组织/联合国教科文组织(1999年,2001年,2002年,2005年)世界教育指标。巴黎。

 • 25

  波斯特·列斯韦特(1967)学校组织与学生成就.斯德哥尔摩,Almqvist & Wiksell。

 • 26

  Rychen, D. S. (2016) E2030概念框架:2030年的关键竞争力(Deseco 2.0)。工作文件education / edpc(2016)23/ 1年11月9-10日,北京,中国。

 • 27

  吕臣、D. S.和萨尔加尼克(2003,编)成功生活和社会运作的能力.Hogrefe & Huber出版社。

 • 28

  Rózsa G. (1998) Támpontok az iskolázottsági adatok nemzetközi összehasonlításához。Statisztikai Szemle,卷》76。2号。146 - 165页。

 • 29

  联合国教科文组织(2011)2011年国际教育标准分类2011年(isc)。教科文组织统计研究所。http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf[Letoltve: 2021。11.26岁。)

 • 30.

  联合国教科文组织(2013)教育与培训领域(ISCED- f 2013).教科文组织统计研究所。http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-fields-of-education-and-training-2013-en.pdf[Letoltve: 2021。11.26岁。)

 • 31

  联合国(1954年)人口普查方法手册.纽约。

 • 32

  瓦尔加J.(2015年,版。)一个közoktatás indikátor rendszere.MTA KRTK Közgazdaság Tudományi Intézet。

 • 33

  瓦斯V. (2009)一个kompetencia fogalmának értelmezésehttps://ofi.oh.gov.hu/tudastar/hidak-tantargyak-kozott/kompetencia-fogalmanak[Letoltve: 2021。11.26岁。)

 • 34

  Vincent-Lancrin, S., González-Sancho, C., Bouckaert, M., de Luca, F., Fernández-Barrerra, M., Jacotin, G., Urgel, J.和Vidal, Q. (2019)培养学生的创造力和批判性思维:它在学校、教育研究和创新中的意义.经合组织出版社,巴黎。https://doi.org/10.1787/62212c37-en

 • 35

  Wells, G.与Bridges, A., French P., Maclure, M., Sinha, C.和Walkerdine, V.(1981)的贡献。语言发展的研究。家庭和学校的语言。卷。1。剑桥,剑桥大学出版社。

 • 崩溃
 • 扩大

作者指令以PDF格式提供。
请从网站下载该文件 在这里

高级编辑器

主编:Aniko Fehervari

编辑委员会

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • 兹苏珊娜·汉娜Biró(韦斯利János Lelkészképző费切斯科拉)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus埃及)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács(韦斯利János Lelkészképző费吉斯科拉)
 • Péter Tibor Nagy(韦斯利János Lelkészképző费吉斯科拉)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • 玛丽安娜·泽默斯基(Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

学院:ELTE Neveléstudományi Intézet
地址:Kazinczy u. 23-27。匈牙利布达佩斯H-1075号
电话:(06:1)461-4500
传真:(06-1)461-4528

2021
CrossRef文档 54
交叉引用到日期 110
Crossref h指数 3.
从提交到接受的天数 77
从接受到出版的天数 115
录取率 80%

2020
CrossRef文档 29
CrossRef
引用
3.
CrossRef h指数 2

2019
我们
引用
34
CrossRef
文档
73

教育
出版模式 黄金开放通道
提交的费用 没有一个
物品加工费 没有一个
订阅信息 黄金开放通道

教育
语言 匈牙利
大小 B5
年的
基金会
1991
出版
计划
2020卷29

每年
1
问题
每年
4
创始人 Eötvös Loránd Tudományegyetem
创始人的
地址
H-1053匈牙利布达佩斯,埃及tér 1-3。
出版商 Akademiai Kiado
出版商的
地址
匈牙利布达佩斯H-1117号,邮编1516布达佩斯,信箱245号。
负责任的
出版商
首席执行官,Akadémiai Kiadó
石头 1216 - 3384(印刷)
石头 1419 - 8827(在线)

月内容使用量

抽象的观点 全文视图 PDF下载
2022年6月 0 10 11
2022年7月 0 5 7
2022年8月 0 3. 6
2022年9月 0 7 15
2022年10月 0 13 14
2022年11月 0 3. 2
2022年12月 0 0 0