本网站使用饼干、标签和跟踪设置来存储帮助您获得最佳浏览体验的信息。 不要理会这个警告

浏览我们的社会科学期刊

从最广泛的意义上讲,社会科学包括社会、人类行为及其对世界的影响。社会科学有助于理解社会是如何运作的,从失业的原因,经济增长,什么让人们快乐,等等。它提供的信息对政府和政策制定者、非政府组织和地方当局至关重要。

社会科学与法律

你们看到的是1-101085年项目

  • 通过访问提炼:我可以访问的内容x
清除所有

摘要

高等教育系统治理中的自我监管通常被认为是为了提高机构绩效、问责制和响应能力。尽管对高等教育治理的研究涉及了国家体系的自我监管程度,但对自我监管与质量和公平之间联系的调查较少。尽管如此,联合国可持续发展目标(SDGs)的普遍通过要求所有国家到2030年平等获得负担得起的优质教育,包括高等教育。为了评估自我调节、质量和公平之间的关系,本文采用英国、芬兰、法国和德国的案例,提出了一个新的高等教育自我调节指数。该指数比较了基于各自国家法律和政策框架的高等教育核心功能的自我监管:控制和评估、资金、战略和结构、人员以及教学和研究。每个领域都使用六个条件来分析,这些条件反映了一个机构的自治水平,这些条件可以完全满足、部分满足或不满足,并分别分配给0、0.5和1之间的代理编号。这些领域中的每一个都被总结为高、中或低的水平,这些水平随后显示在综合指数中。然后分析了高等教育系统中不同程度的自我监管对质量和公平的影响。尽管更高水平的自我监管似乎确实对质量有一定影响,但研究发现,需要结合政策指导和制度举措来提高公平性。自我监管指数的进一步完善和测试将提高其作为支持政府和机构加强高等教育治理以支持可持续发展目标的工具的效用。

开放获取

阿兹ismeretfogyasztói态度d薄荷jelenkori probléma

知识消费态度是一个当代问题

教育
作者: 伽柏Kutrovatz

一个tanulmány一个现代korok emberének tudáshoz való viszonyát fogyasztói attitűdként elemzi。Ennek központi elemei a felhasználói szemlélet, a szükségletkielégítő hozzáállás, a megszerzd, a megrendelzyi mentalitás és a válogató attitude d。Igyekszem megmutatni, hogy ezek a jellegzetességek a megismeriei magatartásban是tetten érhetők。Elemzésem új megvilágításba kíván helyezni olyan jelenségeket, melyeket a tudományos világképbe vetett bizalom megrendülésével, illetve a tudománytól való elidegenedéssel szokás összefüggésbe hozni。Felvázolom, hogy meely pontokon ütközik ez a hozzáállás a tudás közkeletű normatív koncepciójával, és megvizsgálom, hogy a tanulmány értelmezési kerete milyen konstruktív gondolkodási irányokat jelöl ki a megoldások kereséséhez。

开放获取

阿兹oktatás/kutatás viszonya a magyar szociológiában - hallgatói és oktatói tapasztalatok összehasonlítása

匈牙利社会学研究与教学的关系——学生与讲师经验的比较

教育
作者: 丽塔Hordosy 而且 詹妮弗·诺里斯

E tanulmány az egyetemek két fküldetése, a kutatás és az oktatás közötti kapcsolat vizsgálatát tzi ki célul a magyar szociológia tanszékeken。Összehasonlítja, hogy一个hallgatók és az oktatók/kutatók hogyan látják一个tudástermelés tágabb kontextusát és strukturális problémáit, illetve一个kutatás folyamatát saját szakmai gyakorlatukban。一个tanulmány alapjául szolgáló kutatás kevert módszertanra épül, bemutatva一个hallgatói létszámadatokat, és az oktatókkal/kutatókkal, valamint szociológus BA-, MA- és PhD-s hallgatókkal és szakértőkkel készült interjúkat。

开放获取
教育
作者: 朱迪特·T. Kárász 奥利弗Nagybanyai-Nagy Nandor塔卡克斯 , 索塔卡克斯

A COVID-19 miatt bevezetett távolléti/hibrid oktatás elshárom félévének során tananyagfejlesztést végeztünk A Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében A matematikai statisztika tárgy keretei között。A pszichológus alap- és mesterképzés hallgatói esetében az oktatási keretrendszer folyamatos naplózása lehetővé tette, hogy összesített statisztikák segítségével megfigyeléseket tegyünk。Az idzyzyak végén a mesterképzéses hallgatóktól Q-módszertan斯蒂芬森(1953)Szerinti preferenciaértékelést是kértünk, hogy az általuk alkmazott e-learning stratégiákról képet alkothassunk。Ennek segítségével azonosítani tudtunk három eltérő tanulási stratégiát (önálló tanulás, gyakorlatorientált tanulás erjks oktatói támogatással, elméletorientált tanulás), melyek a felkínált tartalmakat eltérő módon használták ki。Ez indokolja, hogy ezen anyagok elérését továbbra是biztosítsuk一个hallgatók számára。

开放获取

Egyetemi kutatási játszmák

学术生活中的研究游戏

教育
作者: Zsolt亚伯拉罕
开放获取

Félperiféria a tudástermelésben。

Globális hátrányok és kitörési lehetőségek közép-kelet európai és hazai szemszögből

学术知识生产的半边缘。

从中东欧和国内角度看全球劣势和突破机遇
教育
作者: Gergő晕 安德里亚密特里奇对人们没有太多的兴趣 , Marton得墨忒耳

一个tanulmany arra vallalkozik, hogy kritika targyava tegye心灵1)globalis egyenlőtlensegek ujratermeleset eredmenyező凹akademiai nemzetkoziesitest,这位母亲figyelmen kivul hagyja egyes foldrajzi-gazdasagi regiok hatranyos megkulonbozteteset,心灵pedig 2) hazai akademiai分钟ősitesi rendszereket(一个spanyol ANECA, valamint一个阿帕IDUB乔gyakorlatainak kontrasztjaban), minthogy azok一rendszerben列弗őinstabilitas,átláthatatlanság és az informalitások túlzott szerepének következtében akadályozzák一个nemzetközi kutatási közösségbe történő szerves integrációt,一个felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképességét, és kiszámíthatatlanná teszik az egyéni, kiváltképp一个fiatal, kutatók életútját。E刃kritikai perspektiva egyesitesevel amellett ervelunk, hogy globalis egyenlőtlensegek kritikaja es az onkritikus megujulas surgetese nem ellentetes gondolatok -薄荷ahogyan azok narrativai一hazai akademiai diskurzusban gyakran megjelennek, hanem az egyetlen, valodi valtozashoz segitődinamika刃,egymassal kolcsonosen osszefuggőoldalat irjak勒。

开放获取

Izomorfizmus a társadalomtudományi publikációs gyakorlatban

社会科学出版物中的同构现象

教育
作者: Henriett Primecz 而且 伴侣Baksa

一个társadalomtudományi területen megjelenzu tudományos publikációk埃及inkább hasonlóvá válnak egymáshoz。Cikkünk célja, hogy megvizsgáljuk ezt a trendet, feltárjuk okait és következményeit。Elméleti keretként az intézményi szociológia makroinstitutucionalista megközelítését alkmazzuk。Széles körű tapasztalatunk szerint a tudományos folyóiratok szerkesztzyi és bírálói arra törekszenek, hogy a cikkek azonos formai standardoknak feleljenek meg, ennek következtében pedig a cikkek egységesülnek tartalmuk, logikájuk és felépítésük szempontjából是。Ezen szerkesztőségi törekvéseket különösen erősíti az, hogy a tudományosság kritériumai objektívnak tnnek, holott ezek az intézményi szociológia megközelítése szerint egy tudományos közösség társas konstrukciójaként jönnek létre。Akár一个tudományosság mítoszának是tekinthetjük azokat一个kritériumokat, amelyeket一个szerkesztzyk és bírálók elvárnak, és amelyek az izomorfizmus irányában hatnak。

开放获取

Kínai hallgatók nehézségei magyarországi tanulmányaik alatt és után

中国学生在匈牙利留学期间和留学后的困难

教育
作者: Henriett Primecz 而且 胡雪岩李

Hazánkban viszonylag nagy számban tanulnak kínai hallgatók, akiknek a nehézségeikről, beilleszkedésükről és jövőbeli terveikrzyl viszonylag keveset tudunk。Narratív interjúra építő kutatásunk a kínai hallgatók tapasztatait tárta fel, és arra是választ keresett, hogy milyen jövőbeli elképzeléseik vannak továbbtanulás vagy karrier tekintetében。一个kutatás eredményei szerint一个kínai hallgatók számtalan nehézsége közül一个nyelvi akadályok és一个tanulási stílusbeli különbségek kiemelkedproblémát jelentenek。一个jövőjüket leginkább一个bizonytalanság jellemzi,一个magyar felsőoktatási tapasztalatok annyira eltérnek一个kínaitól, hogy az itt szerzett tudás hasznosulása kétséges。

开放获取
教育
作者: 大卫。豪伊杜

一个tanulmany az elsődleges munkaerőpiacrol kikerult kozfoglalkoztatottaknak szolo kepzesek főbb jellemző它vizsgalja 2016 - 2020 kozotti időszakban, kiterve一resztvevők szamanak nem, korcsoport, iskolai vegzettseg szerinti megoszlasara, valamint都会őbbi可靠的munkaerőpiaci elhelyezkedesre。közfoglalkoztatás egy átmeneti állapot, amely arra hivatott, hogy A munka világából kiszorulókat visszasegítse A munka világába。A közfoglalkoztatottaknak szóló képzések ugyanezen cél mentén jöttek létre, hogy egy új szakma elsajátításával minél hamarabb munkához jussanak A képzéseken részt vevzyk。阿兹eredmenyek nagy teruleti, tersegi kulonbsegeket mutatnak, es kijelenthető,hogy azokba一tersegekbe凯莱蒂(fő肯特regiokba) csoportosultak kepzesek, ahol一legnagyobb szukseg范ra。Ugyanakkor osszessegeben elmondhato, hogy kepzesek nem ertek el一kivant eredmenyt, hiszen一kepzest sikeresen elvegzőkozfoglalkoztatottak一kepzes elvegzese utan 6 honappal vagy munkanelkulive valtak, vagy csak一masodlagos munkaerőpiacon,是亚撒kozfoglalkoztatottkent tudtak csak ujra elhelyezkedni。

开放获取
开放获取